Uslovi korišćenja

Podaci, informacije i aplikacije na veb stranici IDEALNO.RS su dostupni korisnicima u skladu s uslovima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Uvod

Dobrodošli na veb portal Idealno.rs, koji je u vlasništvu preduzeća Ceneje d.o.o. Cilj veb portala Idealno.rs je da pomogne potrošačima pre odluke o kupovini. Idealno.rs prikuplja podatke o prodajnom programu većine srpskih prodavnica i objavljuje ih na portalu www.idealno.rs.

Upotreba i sigurnost ličnih podataka

Na pojedinim delovima internet portala Idealno.rs, kompanija Ceneje d.o.o. prikuplja određene lične podatke korisnika. Kompanija prikuplja lične podatke korisnika isključivo onda kada korisnici za to daju saglasnost: prilikom registracije na portal, putem raznih obrazaca na portalu ili putem učestvovanja u nagradnim igrama.

Lični podatak je onaj podatak koji se odnosi na pojedinca: ime, prezime, starost, adresa, adresa elektronske pošte i slične informacije.

Kompanija pažljivo štiti lične podatke korisnika, što znači da:

 • Neće zloupotrebiti lične podatke korisnika na bilo koji način
 • Lični podaci korisnika se neće davati neovlašćenim trećim osobama
 • korisnicima neće biti poslate e-poruke koje su u suprotnosti sa uslovima korišćenja
 • Korisnici mogu u bilo kojem trenutku da se odjave sa liste primaoca bilo koje e-pošte kompanije

Kompanija lične podatke korisnika na portalu Idealno.rs koristi zbog tehničkih razloga, za slanje promotivnih obaveštenja i drugog sadržaja, za opšte komuniciranje s korisnicima ili kako bi im omogućili pristup posebnim informacijama i sadržaju.

Kompanija podatke prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonima Republike Srbije ( Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o elektronskoj trgovini i ostalim propisima koji se odnose na prikupljanje i zaštitu ličnih podataka).

Prikupljene lične podatke kompanija čuva do opoziva ličnih podataka od strane korisnika. Korisnik u bilo kojem trenutku može da povuče svoj pristanak za buduće prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka. Korisnik opoziv čuvanja ličnih podataka može da zatraži pismenim putem na adresu kompanije ili putem elektronske pošte na info@idealno.rs.

Privatnost

Na pojedinim mestima veb portala, Idealno.rs prikuplja određene podatke o korisnicima (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail,...). Korisnici svojevoljno daju informacije Idealno.rs. Idealno.rs garantuje da će te informacije koristiti za sopstvene potrebe i da ih neće prosljeđivati trećim osobama.

Korisnici veb portala

Svako korišćenje veb portala Idealno.rs koje nije smatrano kao normalno korišćenje, je zabranjeno i predstavlja povredu i prijaviće se nadležnim službama za kazneni progon. Normalnim korišćenjem se smatra korišćenje aplikacije bez softverskih alata (spider, skripte,..) i u smislu normalnog broja zahteva u doglednom vremenu - normalnim brojem zahteva se smatra maksimalno 2 zahteva po sekundi.

Korisnici portala mogu biti anonimni ili registrovani. Anonimni korisnici mogu koristiti besplatne usluge (npr. pristup informacijama o proizvodima, njihovom stanju zaliha u prodavnicama, cene,...). Registrovani korisnici imaju pristup određenim aplikacijama portala Idealno.rs, koje nisu dostupne neregistrovanim korisnicima. Registrovani korisnici imaju korisničko ime i lozinku vezanu za osobu koja se registrovala za usluge portala Idealno.rs. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smeju se poveriti trećoj osobi. Registrovani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koji će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.

Opseg baze podataka i prava intelektualnog vlasništva

Korisnici veb portala treba da uzmu u obzir sledeće činjenice:

 • da je baza podataka u informacionom sistemu Idealno.rs – kao celina i kao pojedinačni delovi sistema – zaštićena u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava i srodnim pravima
 • da su podaci te veb usluge baze podataka Idealno.rs u skladu sa odredbom Zakona o zaštiti autorskog prava i srodnim pravima
 • da je znak Idealno.rs zaštićen kao žig ili usluga u skladu sa Zakonom o žigu propisanog od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Srbije

Zakon o zaštiti autorskih prava i srodnim pravima propisuje da korisnik može istovremeno da koristi samo neznatne delove baze podataka (kvalitativno i / ili kvantitativno) ili u meri u kojoj je predviđeno normalno korišćenje veb aplikacija raspoloživih za anonimne i registrovane korisnike. Svi ostali oblici korišćenja i omogućavanja korišćenja trećim osobama (npr. objava na serveru trećeg korisnika, reprodukciju u drugim dokumentima, itd.) su izričito zabranjene. Ova zabrana se odnosi na sve oblike korišćenja koji prelaze lične potrebe. Posebno, je zabranjeno:

 • korišćenje većih delova (kvalitativno i / ili kvantitativno) baze podataka (npr. reprodukcija strukture baze podataka, delova strukture baze podataka, određenih zapisa itd.),
 • korišćenje baza podataka suprotno od normalnog korišćenja ili na način koji može uticati na interese Idealno.rs (npr. sistemsko i stalno korišćenje baze podataka u manjim komponentama, itd.),
 • sticanje bitnih delova (kvalitativno i / ili kvantitativno) baze podataka sa određenim softverskim rešenjima,
 • uklanjanje izvora navoda.

Takođe je zabranjeno uklanjanje ili zamena znakova (logotipa) "Idealno.rs", kada je prikazan kraj određenih podataka ili informacija. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati na Idealno.rs zbog nepoštovanja navedenih uslova i ograničenja.

Korišćenje podataka i informacija sa veb portala

Ni jedan od podataka ili informacija sa veb portala ne sme da se koristi bez dozvole Idealno.rs u komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno prikupljanje podataka i informacija sa veb portala u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka. Objavljivanje, u bilo kom obliku, nije dozvoljeno osim ako kod podataka nije izričito navedeno, da se objavljivanje dozvoljava. Podaci i informacije sa veb portala korisnik može preneti na svoje vlastite sisteme za vlastite potrebe, ali se ne smeju menjati oznake autorskih prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne potrebe. Kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmena podataka i informacija ili slanje poštom ili distribucija na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja Idealno.rs je strogo zabranjeno.

Linkovi na veb portalu

Linkovi na portal ili glavnu stranicu i/ili druge pod-stranice, dozvoljeni su samo uz pismenu suglasnost Idealno.rs.

Stranice veb portala Idealno.rs mogu da sadrže linkove na druge veb stranice koje ne održava Idealno.rs. Tako da Idealno.rs nije odgovoran za sadržaje tih stranica.

Pristupačnost veb portalu

Idealno.rs se trudi da osigura korisnicima nesmetano korišćenje veb portala - u normalnim uslovima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za održavanje i / ili zamenu opreme) Idealno.rs zadržava pravo na kratkotrajne pauze ili prekide pristupa veb portalu, obično posle 20 časova.

Rešavanje sporova

Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korišćenja veb portala u suprotnosti sa odredbama Opštih uslova portala Idealno.rs korisnici i Idealno.rs će rešavati mirnim putem. Ako to nije moguće, za rešavanje spora je nadležan sud u Beogradu.

O kolačićima

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina veb stranica stavlja u uređaje sa kojima se korisnik spaja na internet da bi se utvrdili pojedini uređaji koje su korisnici koristili za pristup. Njihovo korišćenje je pod punom kontrolom pretraživača kojim se korisnik služi – i može se po želji ograničiti ili onemogućiti korišćenje kolačića.

Zašto su kolačići potrebni?

Kolačići su od ključne važnosti za pružanje udobne online usluge korisniku. Najčešće funkcije e-prodavnica ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između korisnika veba i veb stranice je brže i jednostavnije korištenjem kolačića. Uz njihovu pomoć veb stranica pamti korisničke preference i iskustva, čime se štedi vreme, a pregledanje veb stranica je tako efikasnije i lakše.

Zašto veb stranice koriste kolačiće?

Kolačiće koristi većina veb stranica jer su zgodan način vođenja svežeg i relevantnog sadržaja, što je u skladu sa interesima i željama svakog veb korisnika . Ima više razloga za korištenje kolačića. Prvi je svakako njihova mogućnost čuvanje podataka o stanju pojedine veb stranice (detalji o prilagođavanju pojedinim veb stranicama), pomažu u ostvarivanju različitih online usluga (veb prodavnice), pomažu u prikupljanju različitih statističkih podataka o navikama veb korisnika - jer se jedino sa njima može pratiti učestalost poseta pojedinim veb stranica. Kompanije mogu koristiti kolačiće za procenu efikasnosti dizajna svojih veb stranica, kao i prikladnost vrste i broja oglasa koje nudi korisnicima na svojim veb stranicama.

Koje kolačiće koristi Idealno.rs?

1. Kolačići veb stranice Idealno.rs:

Ime kolačića Svrha Vreme kolačića Kompanija
ASP.NET_SessionId Sednica ID seje Ceneje d.o.o.
CenejeUserCookie Neograničeno ID uporabnika Ceneje d.o.o.
EroticConfirmation Neograničeno Potrditev polnoletnosti Ceneje d.o.o.
__RequestVerificationToken Sednica Ceneje security token Ceneje d.o.o.
bType 1 godina Način prikaza izdelkov v kategorijah Ceneje d.o.o.
cc_cookie_accept 1 godina Obvestilo za piškotke - Sprejem Ceneje d.o.o.
cc_cookie_decline Sednica Obvestilo za piškotke - Zavrnitev Ceneje d.o.o.
cfuid 1 godina Ceneje tracking cookie Ceneje d.o.o.
fontsLoaded 100 min Nalaganje pisave spletne strani Ceneje d.o.o.
isChrome 10 dana Definiranje uporabnikov z brskalnikom Chrome Ceneje d.o.o.
_hjDonePolls 1 godina Hotjar - Pridobivanje povratnih informacij uporabnikov (ankete ipd.) Ceneje d.o.o.

2. Kolačići najčešćih spoljnih veb stranica/servisa:

Ime kolačića Svrha Vreme kolačića Kompanija
_ga 2 godina Statistika pregleda veb stranice Google Inc.
_gat_GaGlobal_1 1 sekunda Statistika pregleda veb stranice Google Inc.
_gat_GaGlobal_2 1 min Statistika pregleda veb stranice Google Inc.
ProductLastViewed Sesija Zadnje pogledani proizvod Ceneje d.o.o.
ProductFloatingOffer Sesija Prikaz ponuda zadnje pogledanog proizvoda Ceneje d.o.o.
__RequestVerificationToken Sednica Ceneje security token Ceneje d.o.o. _gat_GaL1_2 1 min Statistika pregleda veb stranice Google Inc.
_gid 1 dan Statistika pregleda veb stranice Google Inc.
.doubleclick.net DoubleClick for Publishers (DFP) - Display advertising platform Google Inc.
.hotjar.com HotJar - Analytics and user feedback tool Hotjar Ltd
.cdnma.com Netresults NetResults Inc.
.onesignal.com OneSignal - browser push notifications OneSignal Inc.
.google.com Google Google Inc.
.facebook.com Facebook pixel - ponovno trženje s FB oglasi (FB remarketing) Facebook Inc.
.criteo.com Criteo - ponovno trženje na prikaznem omrežju (display remarketing) Criteo SA
.creativecdn.com RTB House - ponovno trženje na prikaznem omrežju (display remarketing) RTB House S.A.
.googleadservices.com Prikazovanje oglasnih sporočil Google Inc.
.adrecover.com Prikazovanje oglasnih sporočil AdPushup Software (P) Limited

Privremeno onesposobljavanje veb kolačića

Najbrži i najjednostavniji način da se spreči skladištenje kolačića na veb stranicama u svim veb pretraživačima je korišćenje takozvanog "privatnog prozora". Privatno surfovanje nam omogućava da posetimo veb stranicu bez potrebe da veb pretraživač sačuva bilo kakve informacije o stranicama koje smo posetili.

Internet Explorer 10

Veb pretraživač Internet Explorer omogućava pretraživanje interneta bez ostavljanja traga kroz funkciju pod nazivom "InPrivate". Tu funkciju aktiviramo tako što u pretraživaču prvo pritisnemo taster "Alt". Time se prikaže traka sa alatkama i u opcijama "Alati" aktiviramo naredbu "InPrivate Browsing". Način rada "InPrivate" se može odabrati pritiskom na kombinaciju tastera "Ctrl + Shift + P ".

+

Google Chrome 27

Google Chrome vam takođe omogućava pretraživanje interneta bez ostavljanja tragova i za tu svrhu koristimo opciju "Novi anonimni prozor". Novi prozori takođe mogu biti uključeni pritiskom tastera "Ctrl + Shift + N".

Mozilla Firefox 21

Kod veb pretraživača Mozilla Firefox pomoći će nam funkcija "Private Browsing", koju uključimo tako što prvo pritisnemo taster "Alt". Time se pojavljuje traka sa alatkama i pod opcijama "Tools" aktiviramo naredbu "Private Browsing". Ovaj način pretraživanja se može izabrati i pritiskom tastera "Ctrl + Shift + P".

Apple Safari 6

Apple Safari 6 , kao i ostatak vodećih veb pretraživača ima mogućnost surfovanja na World Wide Webu bez ostavljanja tragova. Ova funkcionalnost se aktivira pritiskom na "Settings" i izborom "Private Browsing" . Pritiskom na taster "OK" s desna u naslovnoj traci će se prikazati oznaka "Private".

Opera 12.15

U veb preretraživaču Opera 12.15 mogućnost surfovanja na internetu bez ostavljanja tragova se aktivira tako što prvo kliknemo na logo veb pretraživača u gornjem levom uglu. Tu ćete pronaći "Tab and Windows" i izaberite "New private Window". Ovaj način pretraživanja se može odabrati i pritiskom tastera "Ctrl + Shift + N". To će dovesti do prozora u kojem možemo sigurno surfovati po internet stranicama.

Trajno isključivanje kolačića sa veb-a

Veb pretraživači Microsoft Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox takođe omogućavaju trajno isključivanje kolačića s interneta, ali moramo da znamo da trajnim isključivanjem/brisanjem gubimo mogućnost održavanja naših ličnih podešavanja, statusa prijava, podataka o online kupovini i još mnogo toga, kao i da stranica neće u potpunosti raditi ispravno ili ćete biti uskraćeni za dodatne opcije. Veb stranice će se i sporije učitavati jer će se slike i ostali sadržaj kod svakog dolaska na stranicu učitavati od početka.

Internet Explorer 10

Za isključivanje kolačića u vašem veb pretraživaču Internet Explorer kliknite na "Tools" i odaberite karticu "Privatnost" . Zatim kliknite na "Advanced" i označite onemogućavanje automatskog upravljanja kolačićima i obe vrednosti postavite na "Block". Izbor potvrdite klikom na "OK" .

Već sačuvane kolačiće možete izbrisati klikom na "Alati", tasteri "Brisanje" i "Izbriši". 

Google Chrome 27

Omogućavanje kolačića u veb pretraživaču Google Chrome se izvodi tako što kliknete na ikonu opcije Chrome-a, odaberite "Podešavanja", kliknite na "Prikaži napredna podešavanja" na dnu stranice i odaberite "Podešavanja sadržaja" u delu "Privatnost". Ovde takođe možete odabrati opciju "Blokiraj kolačiće trećih strana i podatke veb-lokacije" i kliknite na "Gotovo".

Već sačuvane kolačiće možete izbrisati klikom na opcije Chrome, odaberete "Podešavanja", kliknite na "Prikaži napredna podešavanja" te pod "Privatnost" "Izbriši podatke pretraživanja".

Mozilla Firefox 21

U veb pretraživaču Mozilla Firefox kolačiće možemo da isključimo klikom na "Firefox" (gore desno), izaberite "Opcije" i kliknite na karticu "Privatnost". Zatim pod "Istorija" na "Firefox-u će:" odaberite "Koristiti prilagođena podešavanja za istoriju" i izabrati opciju "Prihvati kolačiće sa stranica. " Ako je potrebno, čak možete uključiti opciju "Uvek koristite privatno pretraživanje".

Već sačuvane kolačiće možete izbrisati klikom na reč "Firefox" (gore desno), odaberite "Opcije" i kliknite na karticu "Privatnost" . Zatim pod " Istorija" na "Firefox će:" izaberite "Koristiti prilagođena podešavanja za istoriju", kliknite na "Prikaži kolačiće" i onda na “Obriši sve kolačiće".

Apple Safari 6

Omogućavanje kolačića u vašem veb pretraživaču Apple Safari je vrlo jednostavno. Dovoljno je kliknuti na reč "Safari" pa izaberite "Preferences" i pronađite "Privacy". Zatim u delu "Block cookies" izaberite tu mogućnost i potvrdite izbor klikom na "OK".

Za brisanje sačuvanih kolačića kliknite na reč "Safari", odaberite "Preferences" i pronađite "Privacy". Zatim odaberite sve veb stranice i kliknite na "Remove all".

Opera 12.15

U veb pretraživaču Opera 12.15 kolačiće isključujemo tako što prvo kliknemo na logo veb preglednika u gornjem levom uglu, pronađemo "Settings" i izaberemo "Preferences". Zatim na kartici "Advanced" pronađite "Cookies" i označite "Never accept cookies". Izbor potvrdimo pritiskom na taster "OK".

Za brisanje sačuvanih kolačića kliknemo na logo veb pretraživača u gornjem levom uglu, pronađemo "Settings" i izaberemo "Preferences". Zatim na kartici "Advanced" pronađite "Cookies" i kliknite na "Delete all cookies".

Da li želiš među prvima da saznaš najbolje sezonske ponude? Prijavi se za e-novosti, koje nedeljno pripremamo za tebe.

Unesi ispravnu e-mail adresu

Hvala na prijavi. Uskoro možeš da očekuješ prve nedeljne e-novosti.

® 2021 Ceneje d.o.o., deo grupe Heureka